herschrijverij

1. Zend het (concept)stuk naar info@deherschrijverij.nl
2. De (her)Schrijverij zal aan de hand van dit stuk een inschatting maken van het aantal uur dat er aan het correctiewerk besteed zal moeten worden eer het uit louter goedlopende Nederlandse zinnen bestaat. Evt. terugkoppeling m.b.t. doelgroep.
3. De (her)Schrijverij maakt een offerte op.
4. Akkoord? You’ve got yourself a deal!

Advertentie