schrijverij

1. Neem contact op met De (her)Schrijverij om de grove lijnen door te spreken
(wat? welk medium? doel? doelgroep?)
2. De (her)Schrijverij kristalliseert de opdracht uit en maakt een offerte op.
3. Akkoord? Deal!